Si es pot veure
es pot automatitzar

Com millorem la visió artificial?

Abans:

"Algunes tasques de visió només les poden fer operaris"

Ara: 

Si es pot veure, es pot automatitzar
 

Abans:

"Canvien les condicions de l'entorn i la visió deixa de funcionar"

Ara: 

Amb IA, creem sistemes que entenen la imatge i aprenen a tolerar aquests canvis

Abans:

"Tenim massa referències, no podem instal·lar visió"

Ara: 

Amb un sol programa podem controlar infintes referències
 

Abans:

"Segueixen arribant defectes als meus clients"

Ara: 

Amb aprenentatge continu es pot eliminar tots els defectes que surten en producció

Aplicacions