top of page
persona_manipulant_edited_edited.png

Visió artificial amb Deep Learning potent i fàcil d'utilitzar

Plataforma web per a desenvolupament i software PC per a entorns de producció. 

monitor_vision_cloud_edited.png

Deep Learning des del núvol

Plataforma web per a desenvolupament, manteniment i millora continua de solucions de visió artificial amb Deep Learning. Redueix el treball a totes les fases del projecte i permet concentrar-se en els resultats.

Crea potents solucions de Deep Learning de forma senzilla amb VisionCloud.

Plataforma per a la indústria 4.0

Mantingues el control de les dades

VisionCloud controla automàticament les versions i facilita la gestió de totes les dades que es generen en un projecte.

Treballa en equip còmodament

El programari al núvol facilita el treball en equip, per exemple amb l'etiquetatge col·laboratiu d'imatges.

colaboracio_rols_usuaris.png
entrenar_etiquetar.png

Etiquetatge, entrenament i validació

Plataforma tot-en-un

No cal moure datasets de banda a banda, quan s'ha acabat d'etiquetar està tot llest per començar a entrenar.

Sense necessitat de GPUs

Ja no és necessari tenir GPU per entrenar. L'entrenament es fa a la màxima velocitat des dels nostres servidors.

pantalla onevision.png

Software PC per a visió artificial

Un flux de treball òptim per a la indústria: interfície gràfica per als operaris, càrrega de receptes, sistema MES per a traçabilitat i compatibilitat amb la majoria de les càmeres.

Robustesa industrial i la potència de la Inteligència Artificial amb el software de control OneVision.

Les eines més modernes

Programari multiplataforma

OneVision pot treballar sobre Windows i sobre Linux. A més, permet utilitzar diverses GPU quan cal velocitat.

Controla la visió i la producció

A més de controlar la visió, incorpora un sistema de traçabilitat (MES) per obtenir informació valuosa de la producció.

traçabilitat_brains.png
programacio_eth_cameres.png

Estalvi de temps a la configuració

Flexible per a totes les aplicacions

S'adapta a totes les situacions, programant seqüències de funcionament com en un PLC.

Sense requisits de hardware especials

Podeu comunicar-vos amb càmeres GigE i USB dels principals fabricants i amb PLCs o robots a través de protocols Ethernet.

Beneficis del Deep Learning

Tolerància a canvis

Els canvis d'il·luminació o de posició no afecten els sistemes de visió amb Deep Learning. S'han acabat els ajustaments constants.

Multi-format

El Deep Learning pot treballar amb múltiples formats de manera natural. No cal canviar de format.

Alta velocitat

Amb Deep Learning es poden arribar a solucionar problemes molt complexos amb temps de processament mínims. 

Variabilitat natural

Tradicionalment, la visió artificial no havia funcionat amb productes molt variables. El Deep Learning és adequat per a aquest tipus de productes.

bottom of page